Tema

torsdag 02.11 2017

Nå blir det urskive

Fra neste år må du ha ei urskive i frontruta for å parkere gratis i Steinkjer.

Betent garasjekrangel

Denne garasjen må bygges om fordi den ligger for nært veien, men Steinkjer kommune godkjenner at garasjen er 30 cm fra naboens carport.

torsdag 26.10 2017

Stramt 2018-budsjett for Steinkjer

- Krevende budsjettprosess

Steinkjer-budsjettet for 2018 er stramt, og inneholder flere tiltak som nok vil vekke reaksjoner. Samtidig legges det opp til flere nye satsninger.

tirsdag 24.10 2017

Mange innspill til kommunedelplanens arealdel

Nye boligplaner i kø

Det kom inn nærmere 50 innspill til nye boligområder i Steinkjer i forbindelse med revideringen av kommunens arealplan.

torsdag 12.10 2017

– Aktivitetsnivået må ned

Selv om rådmann Torunn Austheim og spesialrådgiver Anita Ulstad må si opp 1,2 årsverk i forebyggende enhet, mener de at Verran fortsatt vil levere gode tjenester til innbyggerne.

tirsdag 03.10 2017

Nybygg med åtte boliger

Rådmannen foreslår å rive, eventuelt flytte, Barnas Hus og bygge et nytt bofellesskap med åtte leiligheter.

Glad veien ble bredere

Steinkjer-Avisa skrev nylig om den nyrenoverte veien på Trana. Den som går til avfallsmottaket og det nye boligfeltet i Tranaskogen. Veien er 4,5 meter bred. På Guldbergaunet ble en nyrenovert vei også planlagt veldig smal, men så ble den utvidet.

Skal bli enklere for alle

Sammenslåingsprosessen mellom Steinkjer og Verran er allerede godt i gang. En av de største og mest omfattende oppgavene er digitalisering av tjenester og ulike behov.

Vil øke skolebudsjettet med 25 mill. kr

Nye Steinkjer skole tar form, men det at kostnaden til midlertidig skole på Fagerheim må dekkes av skolebudsjettet på 250.000 mill. kroner minsker handlingsrommet.

Unge tar ansvar for bolyst

30 tiltak står på listen til Bolystprosjektet i Kvam, der også ungdommen engasjerer seg.

mandag 18.09 2017

Slik skal Steinkjer rigges som administrasjonsby

Stort spleiselag skal utvikle og sikre Steinkjers rolle som administrasjonssted i nye Trøndelag.