Fikk 100.000 kroner hver

Friidrettsgruppa i Beitstad IL og alpinkomiteen i Nord-Trøndelag skikrets fikk et solid bidrag til økt aktivitet.

PENGEDRYSS: Her ser vi fra venstre banksjef Gunnar Thorsen, Marius Grøtan (Beitstad IL friidrett), Hilde Tokle Yri (alpinkomiteen i Nord-Trøndelag skikrets) og Anne-Brit Skjetne, styreleder i Sparebankstiftelsen SMN. Foto: Tore Vikan

Nyheter

Fikk 100.000 kr hver

Sparebankstiftelsen SMN ble etablert i 2011, og har to hovedformål: delta i emisjoner for Sparebank 1 SMN, og å dele ut gaver til allmennyttige formål.

Det var det siste som sto i fokus tirsdag denne uka, da styreleder Anne-Brit Skjetne hadde tatt turen til Steinkjer for å dele ut to sjekker pålydende 100.000 kroner hver.

Alpint og friidrett

Stiftelsen har tidligere delt ut midler til blant annet tiltak mot mobbing, til integreringsprosjekter og til aktiviteter gjennom Turistforeningen. I år var det fysiske anlegg for barn og unge som var tildelingsformålet, og det kom inn rundt 100 søknader, hvorav ti får en gave fra stiftelsen.

– Midlene fra stiftelsen har en litt annen profil enn midlene fra bankens gavefond. Vi gir ut større beløp, og vi støtter prosjekter som går over flere år, slik at vi kan måle effekten, forteller Anne-Brit Skjetne.

De to heldige mottakerne som fikk hver sin sjekk i Steinkjer tirsdag, var friidrettsgruppa i Beitstad IL og alpinkomiteen i Nord-Trøndelag skikrets.

– Det er et mål for oss å støtte opp om flest mulig idretter. De store, som fotball og ski, tar mye av kaka, og gjennom midler fra stiftelsen kan også mindre idretter få et løft, forklarer Skjetne.

Alpint for alle

Alpinkomiteen i skikretsen har tatt tak i en idrettsgren som har ligget litt i dvale i Nord-Trøndelag, og jobber med rekruttering i samarbeid med klubbene.

– Det er et mål at du skal kunne lære alpint uansett hvor i fylket du bor. Vi arrangerer samlinger både sommer og vinter, og stiller med utstyr til utlån for klubber med trang økonomi. Vi har også et eget jenteprosjekt, for å få med flere jenter inn i det mannsdominerte alpinmiljøet. Dette har vært en suksess, og vi har hatt opptil 30 jenter på samlingene. Vi er veldig fornøyd med å få disse pengene – de vil komme godt med og berike den kommende sesongen, sier Hilde Tokle Yri, som er leder i alpinkomiteen.

Ruster opp stadion

I Beitstad tok Marius Grøtan og samboeren tak i et slumrende friidrettsmiljø da de kom flyttende i 2010. Gjennom oppbygging av en trenergruppe og målrettet rekruttering på Beitstad skole, har de gått fra å være 8–10 stykker på treningene til å være mellom 25 og 40. De har også økt Beitstads deltakelse i stevner betraktelig.

– Beitstad har en fin friidrettsstadion – blant annet med en flott grusløpebane – men den ble laget i 1967 og er nedslitt. Pengene vil gå oppgradering av høydebanen, nytt utstyr og vedlikehold, forteller Marius Grøtan, som mener det er viktig at det finnes et alternativ til lagidrettene for barna.