Tester ut Brandheia som turmål

Det blir ikke lengre mulig å samle inn penger til en klassetur til utlandet. 10. trinn ved Steinkjer ungdomsskole har i år tatt turen til Brandheia villmarksleir.

BRANDHEIA: Nå er det slutt på sparing og dugnadsarbeid for å tjene penger til klasseturer i 10. trinn ved de to ungdomsskolene i kommunen. Steinkjer ungdomsskole prøver nå ut Brandheia villmarksleir som turmål for elevene i 10. trinn. – De første tilbakemeldingene er veldig positiv, sier rektor Thomas Herstad. Foto: Øyvind Bones

TEST: Rektor Thomas Herstad skal evaluere samarbeidet med Brandheia villmarksleir. Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

– Vi prøver ut et samarbeid om klasseturer for 10. trinn med Brandheia villmarksleir. Turen gjennomføres i regi av skolen og med finansiering fra kommunen. Den siste klassen kom tilbake til skolen denne uka, og de første tilbakemeldingene er positive, sier rektor Thomas Herstad ved Steinkjer ungdomsskole.

Allerede mandag skal turene til Brandheia evalueres.

– Vi skal gjøre en helhetlig vurdering av opplegget, som vi har utviklet i samarbeid med Brandheia. Lærerne deltar på turen, men har ikke ansvaret for aktivitetene. Det gjør det mulig å observere samspillet mellom elevene i klassen, noe som lærerne kan ta med seg tilbake til klasserommet, sier Thomas Herstad.

Fikk tidlig beskjed

Rektoren forteller at elevene som nå går i 10. trinn fikk beskjed om at det ikke blir anledning til å starte innsamling og sparing da de startet i 8. trinn.

Ved Egge ungdomsskole fikk 9. trinn den sammen beskjeden første ved skolestart i høst. Det betyr at allerede oppsparte midler ikke kan brukes til klassetur i 10. trinn, men de kan fritt benyttes til ulike sosiale tiltak i klassen. En eventuell tur må skje utenfor skoletiden.

– Vi er litt avventende til hvilket tilbud vi skal tilby 10. trinn neste år. Jeg vil først se den reviderte leirskoleplanen, og få den økonomiske rammen på plass, før vi planlegger for neste år, sier Bente Aalberg, rektor ved Egge ungdomsskole.

Forvarsel i fjor

Allerede i fjor gikk daværende oppvekstsjef Elisabeth Jonassen ut med den foreslått endringen i praksisen for klasseturer i 10. trinn. Bakgrunnen er at kommunen ønsker at foreldreengasjementet skal dreie seg om andre ting enn innsamling av penger. Det vektlegges også at elevene skal få en likeverdig tilbud, og at ikke personlig økonomi eller graden av dugnadsinnsats skal avgjøre hvilke klasseturer som blir gjennomført.

Forslaget skapte reaksjoner fra foreldre og elever ved Egge ungdomsskole, som mener det er skivebom å forby egenfinansierte klasseturer til utlandet.

Ved Egge ungdomsskole skal foreldrene informeres om de nye reglene på et foreldremøte 12. september.