Skal bli enklere for alle

Sammenslåingsprosessen mellom Steinkjer og Verran er allerede godt i gang. En av de største og mest omfattende oppgavene er digitalisering av tjenester og ulike behov.

FELLES PLATTFORM: Vidar Holm og Grete Kvernland-Berg leder arbeidet med å få til felles digitale tjenester for innbyggerne i Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. Foto: Svein Leknes

Nyheter

I digitaliseringen er også Inderøy og Snåsa med.

– De fire kommunene har i mange år samarbeidet på mange områder, også innen IKT. Den prosessen som er startet nå, skal munne ut i at innbyggerne i alle kommunene får det samme digitale tilbudet. Målet er at de tjenester innbyggerne selv kan ordne via nettet, skal være enkle, sikre og brukervennlige, sier leder Vidar Holm for IKT i Steinkjer.

For å bistå arbeidet med digitaliseringen, har Oslo-firmaet PA Consulting fått kontrakten i konkurranse med flere andre tilbydere.

Leder Grete Kvernland-Berg for statlig og kommunal sektor i PA Consulting skal bidra i den første fasen av digitaliseringen.

– Det aller første vi må gjøre er å kartlegge behovene. Vi må finne ut hva som er viktige tjenester på nettet.

Allerede i dag gjør innbyggere veldig mange tjenester selv på nettet. Målet er at det skal bli flere. Det skal være lett og enkelt, og det skal selvfølgelig være personsikkert å bruke, sier Kvernland-Berg.

Hun har vært med på mange lignende prosesser rundt i Kommune-Norge.

– Likevel er det litt ekstra gjevt å komme hit til Steinkjer, siden jeg er født og oppvokst her, sier hun.

Intervjuer

I kartleggingsfasen er innbyggere i alle fire kommuner blitt intervjuet om hva de ser for seg av tjenester som kan ordnes via nettet.

– Noen av tjenestene vi ser for oss er søknader av alle mulige slag. Alt fra barnehager til eldre som søker om omsorgsboliger. Byggesøknader. vannavlesing og mange andre tjenester skal innbyggerne kunne gjøre selv på en enkel måte, sier Kvernland-Berg.

Som eksempel på kommuner som har vært og er i digitaliseringsprosessen, viser hun til Fosen, hvor de har kommet langt.

– «Rett på sak», heter tjenesten der. Også Oslo og Bergen har kommet langt. I vårt arbeid, vil vi bruke mye av den kunnskapen vi har fra tidligere. KS legger også til rette for at andre kommuner kan bruke den kunnskapen som ligger der, sier Kvernland-Berg.

Både Holm og Kvernland-Berg ser for seg at det er innen helse og omsorg det vil være mest å hente i framtida innen teknologi. Blant annet viser de til at det er en rivende utvikling av velferdsteknologi.

– Alt dette er noe vi må ta med i kartleggingen fram mot jul for å komme fram til planer og et veikart om hvordan vi skal iverksette hele prosessen. I dette arbeidet hører det også med at datasystemene i de forskjellige kommunene er ulike på flere områder. Dette er noe vi må ta med oss i arbeidet, sier Holm.

– Det viktigste er at vi setter oss et felles mål, og at det er innbyggerne i kommunene som skal dra nytte av dette. Det er et meget omfattende arbeid. I dag hadde vi et eget informasjonsmøte med 85 ledere og ansatte i kommunene, og vi fikk mange gode innspill også her, sier Grete Kvernland-Berg.