Håp for gjengrodd bane

Søndre Egge velforening søker om spillemidler for å skape ny aktivitet på en gjengrodd fotballbane på historisk grunn.

GJENGRODD: Sigrid Andrea Fossan (t.v.) og Sigrid Moen håper at det igjen kan spilles fotball på den gjengrodde banen i Søndre Egge. Tor Martin Fossan i Søndre Egge velforening og folkehelsekoordinator Stine Strand i Steinkjer kommune jobber med saken. Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Det finnes mange små og store lekeplasser og fotballbaner i kommunen som er mer eller mindre gjengrodd, deriblant den gamle fotballbanen og akebakken øverst i Søndre Egge.

Her er det blåst liv i velforeningen med Tor Martin Fossan i spissen, og nå er det planer om å søke om spillemidler for igjen å legge til rette for aktivitet i boligfeltet.

Avhengig av spillemidler

– I dag sykler vi til fotballanlegget ved skolen for å spille fotball på fritiden, sier Tor Martin Fossan mens han viser fram spor etter både fotballbanen og akebakken langs Sigridstien mellom Søndre Egge og Bogen.

– Nå er det ryddet skog i området, så det er mulig å se at det har vært både fotballbane og akebakke her. Det er for mye jobb å opparbeide området på dugnad, så vi er avhengig av spillemidler, sier Fossan.

Folkehelsekoordinator Stine Strand har ansvaret for alt av søknader til spillemidler i Steinkjer kommune. Hun håper flere gjør som Søndre Egge velforening.

– Dette er kjempeflott at velforeningen ser muligheten for et nærmiljøanlegg og søker om spillemidler, sier Stine Strand, folkehelsekoordinator i Steinkjer kommune.

Hun har ansvaret for alt som angår spillemidler i kommunen, og håper flere velforeninger søker om midler. Første steg for å få en del av spillemiddelpotten er å melde inn anlegget til kommunen og få en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Krever engasjement

– Velforeningen er godt i gang og har gjort unna en viktig del av jobben. Det krever engasjement og litt tålmodighet å søke om spillemidler, sier Stine Strand.

Søndre Egge velforening har fått et anslag på hva det vil koste å sette i stand en liten fotballbane langs Sigridstien, og satser på å få levert søknad om spillemidler innen fristen 15. oktober.

– Området ligger like ved Sigridsstien som blir flittig brukt og ligger på historisk grunn med flott utsikt. Området er driftet av Egge museum, som også er positiv til planen. Rekker vi fristen, og vi blir tildelt spillemidler, håper vi å komme i gang neste høst, sier Tor Martin Fossan.