Beitstad-elever til Malm?

Rådmann Torunn Austheim ønsker en debatt om framtidig skolestruktur i Nye Steinkjer kommune.

SPAREKNIVEN: Torunn Austheim var helt klar på at det må bli færre ansatte i Verran kommune. I økonomidokumentet hun la fram for politikerne kommer det klart fram at Verran kommune stort sett har større utgifter på sine tjenester enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Foto: Svein Leknes

NEI! Kristian Lunde Jenssen (Ap) vil ikke ha noen debatt om skolestruktur. Foto: Svein Leknes

Nyheter

– Jeg må si noen ord om skolestruktur. Om to og ett halvt år vil vi sitte med to store ungdomsskoler, en mellomstor og en bitte liten. Mitt forslag er at vi må begynne å snakke om det. Skal for eksempel ungdom i Beitstad til Malm? Dette er start på en strukturtenkning. Vi må begynne å snakke om det, sa rådmannen til formannskapet i Verran sist tirsdag.

Ordfører Anders Lindstrøm og Arbeiderparti-kollega, Kristian Lunde Jenssen var ikke enige med rådmannen om at en slik debatt skal opp nå.

– Vi har vedtatt en skolestruktur i kommunestyret. Skolestrukturdebatter er den med mest temperament. Min anbefaling er at vi ikke tar en slik diskusjon. Skolestrukturen ligger fast. Vi må hente økonomiske gevinster andre plasser, sa Lindstrøm.

– Styringsdokumentet ligger klart. Det ble presisert i juni. Skolestrukturen skal ikke opp til diskusjon i denne perioden, sa Jenssen. Opposisjonen med Venstre og Fremskrittspartiet mente at debatten bør tas nå.

– Det er et dilemma å diskutere skolestruktur. Vi gikk alle på valg på to skoler. På grunn av økonomien må vi tåle en diskusjon. Hvis vi ikke gjør dette før sammenslåingen vil sammenslåingen få skylda. Vi må kunne diskutere dette nå. Vi må tåle å diskutere dette nå, sa Torgeir Skevik (V).

– Hvor er det best at elevene går? Det kan bety at Beitstad-elver kommer hit når det blir en ny kommune, sa Tore Kristiansen (Frp).

– For mye folk i arbeid

Foranledning til ordvekslinga om skolestruktur skal opp til debatt, kom i forbindelse med rådmannens framlegging av et økonomidokument. Ifølge Austheim skal dokumentet være et arbeidsredskap for politikernes til det kommende budsjettet. Hun kom heller ikke med noen gode nyheter om økonomien i Verran.

– Det er ikke noe nytt. Utgiftene er større enn inntektene, konkluderte Austheim.

Hun la til at dokumentet manglet en bit – biten om hvordan man skal spare penger.

– Vi må jobbe med å finne ut hvor vi skal spare. Vi må dekke inn tre millioner kroner før 2018. Realiteten er at for mye penger renner ut og at det er for mye folk i arbeid. Vi må bort med folk. Det blir færre ansatte i helse. Jeg ser på alt. Resultatet er at det må bli færre ansatte, sa Austheim.

Hun la også til at sykefraværet er altfor høyt. Hun berømmet de ansatte innen helse, og sa det ble jobbet meget godt i enheten.

Torgeir Skevik sa at økonomidokumentet Austheim la fram, var et omfattende og bra arbeidsdokument. Skevik mente at man kanskje også i år, på grunn av den økonomiske situasjonen, kunne bli enige om et felles budsjett som alle partiene i kommunestyret kunne enes om.

– Vi må ta inn over oss realitetene. Samordne oss slik at vi kommer fram til en enighet. Jeg er ikke avvisende til at vi legger fram et felles budsjett. Det var jo historisk i fjor. Likevel er det viktigere at vi er enige hvor vi går hen. Med den hestekuren vi skal gjennom er dette viktig, sa ordføreren.

Styring og kontroll

Både Lindstrøm, Skevik og Kristiansen stilte spørsmål om det er eller har vært styring og kontroll innen helse. Kristiansen konkluderte også med at det ikke er mye handlingsrom innen helse.

– Vi har store utgifter per bruker på helse. Har det vært og er det kontroll og styring på hvor mye det koster? Hvor mye skyldes overforbruk på helse? Vi må se om det er andre løsninger enn bare å kutte. Hvor er slukene? Hva må vi gjøre? Det er mye vi må se på, sa Lindstrøm.

– Jeg har inntrykk av at det er dårlig styring. Jeg tror at en bedre struktur på den enheten blant annet vil få sykefraværet ned, sa Torgeir Skevik.

– Vi må komme oss til et nivå som er trygt og godt. Vi må ned til rett nivå og så begynne å jobbe oss opp igjen, sa ordfører Anders Lindstrøm.