– Det kan være straffbart

Politikontakt Kent Robert Lundemo i Verran stiller seg bak Verran kommunes initiativ om å bli kvitt mobbing.

DIALOG: Kent Robert Lundemo mener at dialog med ungdommen er viktig hvis man skal komme mobbing til livs. Foto: Svein Leknes

Faksimile: I Steinkjer-Avisa i forrige uke uttalte ordfører Anders Lindstrøm og rektor Gisle Almlid-Larsen at de vil kjempe mot mobbing og krenkelser blant ungdommen i Verran. Foto: Faksimile Steinkjer-Avisa 8/9

Nyheter

I forrige uke sto ordfører Anders Lindstrøm og rektor Gisle Almlid-Larsen fram i Steinkjer-Avisa. De var klare for å ta mobbing blant unge ved rota. Politikontakt Kent Robert Lundemo bifaller utspillet fra ordføreren og rektoren, og vil være med på å stoppe mobberne. Ifølge en elevundersøkelse kommer det fram at det er på fritida det foregår mest mobbing og krenkelser.

– Generelt aksepteres ikke mobbing. Skolen har fått nye føringer og viktigheten med dialog mellom skole, barn og foreldre er viktig. Det er både skadelig og ulovlig å krenke noen. For eksempel ved mobbing ved bruk av nett og mobiltelefon, sier Kent Robert Lundemo.

Lovendring

Ifølge Lundemo er det definert i lovverket hva som kan ses på som mobbing fra et strafferettslig ståsted.

– Det går på å skremme, plage eller true. Det å krenke privatlivets fred kan også være et overtramp. Et eksempel her er å ta bilder av noen, og legge de ut på internett. Dette har vært mye framme i nasjonale medier. Jeg kan ikke få understreket nok at det tolereres ikke, sier politikontakten.

Han er fornøyd med endringen i lovverket i straffelovens paragraf 9A, den såkalte mobbeparagrafen. Nå kan skolen også gripe inn også i elevenes fritid om det skjer mobbing og krenkelser.

– Mobbing og krenkelser kan foregå på flere måter. Det kan være straffbart å diskriminere, for eksempel håne noen på grunn av hudfarge, religion og seksuell legning, sier Lundemo.

Han er spesielt opptatt av det som foregår på nettet. Her er politikontakten klar på at foreldre må engasjere seg og følge med.

– Dette er noe som blir sagt gang på gang, men likevel opplever vi at noen foreldre ikke klarer å følge med i hva ungdommen gjør på nettet. Da mener jeg man bør sette seg ned å prate om det. Man skal blant annet være oppmerksom på om noen utgir seg for å være noen annen på nettet. Rett og slett stjele profiler. Det er straffbart, understreker Lundemo.

Dialog

Barn kan straffes fra fylte 15 år, men ifølge Lundemo kan politiet etterforske saker også når de er under 15 år.

– Vi tar ofte kontakt med barnevernet når det barn utfører noe som er ulovlig. Fra mitt ståsted synes jeg nettmobbing er alvorlig. Min oppfordring er å si ifra til foreldre, trenere og lærere. Mobbing og andre krenkelser skader miljøet på skolen og i idretten. Lærere, trenere og andre må gå i dialog med foreldre og barn. Man må ta ansvar for å stanse dem som mobber, sier Lundemo

Konfliktrådet

Politikontakten er klar på at ungdom som føler seg mobbet, kan ta kontakt med politiet.

– Da vil vi vurdere, i dialog med dem som kontakter oss, om saken er best egnet for konfliktrådsbehandling. Enkelte ganger kan skolen i dialog med politiet iverksette tiltak i et forebyggende perspektiv for å få slutt på mobbingen. Det kan være i form av møter med barn og foreldre for å snakke om konsekvenser, sier Lundemo.

Ifølge både rektor Gisle Almlid-Larsen og Lundemo har det vært tilfeller i Verran hvor politiet har vært involvert i mobbesaker.

– Likevel vil jeg si at det er flotte ungdommer i Verran. Jeg kan ikke si at Verran er noe mer fremtreden enn andre kommuner når vi snakker om temaet mobbing, sier Kent Robert Lundemo.

Han er meget godt fornøyd med at Ungdataundersøkelsen viser at Verran-ungdom nå debuterer senere med alkohol enn de gjorde før.