Visjonær STAS i medvind

Etter to år med underskudd er vekstbedriften STAS AS i medvind med flere arbeidsoppgaver og visjoner for fremtiden.

OVERSKUDD: Ragnhild Salomonsen, daglig leder ved STAS, orienterte om både økonomi, omstilling og fremtidsvisjoner for vekstbedriften på Nordsia. Hun presenterte blant annet et forslag om at STAS tar over driften av bruktutsalget Raubua, som drives av enhet Renovasjon på Tranamarka. Foto: Øyvind Bones

Fakta

Produksjons- og tjenesteområder ved STAS

 • Delemontering innen industriell produksjon i samarbeid med El-Tjeneste.
 • Utkjøring av Jobbfrukt til over 40 bedrifter
 • Bruktsalg og gjenbruk
 • Rulling av duker
 • Strikk,- søm- og vevsproduksjon
 • Serviceoppdrag for lokalt næringsliv, deriblant kosting av sentrumsgatene.

VISJON: STAS har en visjon om å skape et knutepunkt for reiseliv i Steinkjer på Guldbergaunet. Arkivfoto. Foto: Tore Vikan

Fakta
 • Produksjons- og tjenesteområder ved STAS
 • Delemontering innen industriell produksjon i samarbeid med El-Tjeneste.
 • Utkjøring av Jobbfrukt til over 40 bedrifter
 • Bruktsalg og gjenbruk
 • Rulling av duker
 • Strikk,- søm- og vevsproduksjon
 • Serviceoppdrag for lokalt næringsliv, deriblant kosting av sentrumsgatene.
Nyheter

– Det har vært et travelt år. De siste budsjettalene viser at vi står ganske greit hittil i år. Det er ikke et mål om å gå med overskudd, men vi ligger an til overskudd på omtrent 300.000 kroner, sa Ragnhild Salamonsen i sin orientering til formannskapet torsdag.

– Skuta er snudd

Det skjer etter at flere av de folkevalgte uttrykte bekymring for underskudd i vekstbedriften de to siste årene, som kom fram i den årlige eiermeldingen for alle selskap som helt eller delvis eies av kommunen.

– Det var en tillitvekkende orientering som viser at skuta er snudd. STAS er en utrolig viktig arbeidsplass, sa Anne Berit Lein (Sp) i en kort kommentar etter orienteringen.

Vekstbedriften STAS har vært igjennom betydelig omstilling de siste årene etter at bedriften tapte et anbud om varig tilrettelagt arbeid.

– Vi har gjort en del grep for å sikre økt aktivitet og inntjening, samtidig som vi valgte å beholde alle ansatte etter at vi tapte anbudet, sa Ragnhild Salomonsen.

Men flere oppdrag, spesielt i samarbeid med El-Tjeneste, har ført til at lokalene i Ølvegata er i minste laget.

– Vi er veldig klar for nye lokaler. I dag er det store utfordringer når det gjelder arbeidsplass og logistikk, det gjelder spesielt de plasskrevende arbeidsoppgavene i samarbeid med El-Tjeneste, sier Salomonsen.

Driver Camping

Det største nyheten til STAS i år er leieavtalen med Guldbergaunet camping. Det er inngått en femårig leieavtale, med opsjon for leie eller eventuelt kjøp av campingen. Salgsomsetning er hittil i år på 1,8 mill. kroner med omtrent 8.000 gjestedøgn siden mai.

– Her er det et stort potensial for økning gjennom hele året, og vi har mange planer for videre utviklingen av campingen. Det har vært en bratt læringskurve, sier Salomonsen.

Målet med aktiviteten på Guldbergaunet er å etablere en fullverdig arbeidstreningsarena med en stor variasjon av oppgaver og utprøvingsmuligheter. Det skal satses på helårs utleie av både hytter og leiligheter, og skapte et mer attraktivt overnattingstilbud for turister, studenter, forretningsreisende og anleggsarbeidere.

Vil overta Raubua

– Vi har en visjon om å skape et knutepunkt for reiseliv på Guldbergaunet og bidra til at flere blir en natt til i Steinkjer. Det gir ringvirkninger for dele lokale næringsliv, samt at alle ansatte kan gjøre en viktig jobb for Steinkjer.

Avslutningsvis presenterte lederen for STAS et nytt scenario, som innebærer at vekstbedriften tar over Raubua.

– Vi har allerede et salgsapparat og er god på bruktsalg. Det vil gi merverdi for kommunen som får frigitt ressurser til andre oppgaver og vi får flere relevante arbeidsoppgaver.