Tore Kristiansen (Frp) mener man må gjøre om planene for Strømneskrysset

Parkeringsproblemer

Strømneskrysset vil bli et viktig trafikknutepunkt for verrabyggen når ny Fv. 17 og ny Fv. 720 står ferdig høsten 2019. – Men hvor skal man parkere bilene? spør Tore Kristiansen (Frp).

STRØMNESKRYSSET: En video fra Statens vegen viser hvordan Strømneskrysset kan bli seende ut. Det er planlagt åtte parkeringsplasser inne i rundkjøringen på busstoppet. Bomstasjonen vil komme nærmere Malm, slik at kjørende må betale bompenger for å komme seg til busstoppet. Foto: Statens vegvesen

FEIL: Tore Kristiansen mener at det må lages mellom 30 og 40 parkeringsplasser på Malm-sida av den kommende bomstasjonen. Foto: Borgar Jønvik

Nyheter

Tirsdag denne uka annonserte Statens vegvesen konkurransegrunnlaget for ny Fv. 720 mellom Strømnestangen og Malm. Byggestart er planlagt i begynnelsen av 2018. Det skal være ferdig høsten 2019. I reguleringsplanen er det tegnet inn et busstopp rett før Fv. 720 munner ut i Fv. 17. Midt i busstoppet er det tegnet inn plass til åtte parkeringsplasser. Busstoppet med parkeringsplassene, er plassert på Steinkjer-sida av bomstasjonen som vil komme. Dette betyr at om pendlere og reisende bruker egen bil til trafikknutepunktet, så må de betale bompenger.

I Stortingsproposisjonen som ble vedtatt for å kunne kreve inn bompenger, er den forespeilet til å bli på 38 kroner – hver vei. Det vil si at for å kunne parkere bilen på Strømneskrysset må pendlere betale 38 kroner, for å kunne ta buss videre, og nye 38 kroner får å komme seg hjem igjen etter endt arbeidsdag.

Feil side

– Det kan ikke bli slik. Jeg kan ikke se for meg at folk som kjører egen bil vil bruke kollektivtransport fra Strømneskrysset om det ikke endres. Som privatperson ville jeg høyst sannsynlig ikke parkert på Strømnes og tatt buss videre etter å ha betalt bompenger, sier Tore Kristiansen.

Han er også kritisk til antall parkeringsplasser som er planlagt.

– Dersom man skal følge oppfordringen om mer miljøvennlig samferdsel bør det være mellom 30 og 40 parkeringsplasser der. Og disse parkeringsplassene bør selvfølgelig være på Malm-sida av bomstasjonen. Det er mange fra Verran som pendler. Det er også mange andre som vil bruke busstoppet for å ta buss videre. Da må det være nok parkeringsplasser, sier Kristiansen.

Han legger til at dette er en sak han vil forfølge politisk.

– Man kan jo sette spørsmålstegn med planleggingen her. Hvorfor har ikke dette kommet fram tidligere? spør Kristiansen.

Formannskapet

Også i formannskapsmøtet tirsdag i forrige uke, ble det satt spørsmålstegn ved parkeringsmulighetene ved det nye krysset. Ordfører Anders Lindstrøm orienterte om situasjonen, og fikk et samlet formannskap bak seg for å følge opp saken. Det er fylkeskommunen som er vegeier av både Fv. 720 og Fv. 17.

Kan endres

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen bekrefter at det er planlagt åtte parkeringsplasser ved busstoppet på Strømnestangen, og at den blir liggende på den siden av bomstasjonen som innebærer at kjørende fra Verran må betale bompenger for å kunne parkere eller kjøre til busstoppet.

– Vi har planlagt denne utbygging ut fra de vedtatte reguleringsplanene. Ut fra den har vi foretatt grunnerverv fra grunneiere, for å kunne gjøre de inngrep som må til for å kunne bygge både veg og tilhørende infrastruktur, sier Jo Bernt Brønstad. Han legger til at han er blitt kjent med spørsmålsstillingen rundt busstoppet på Strømnestangen.

– Vi har fått en henvendelse fra Verran kommune. Svaret vårt er at det er mulig å endre på dette. For å kunne gjøre det må dette avgjøres så tidlig som mulig, slik at det kan endres, sier Brønstad.

På selve Strømnestangen er det foretatt mye utsprengninger for å gjøre plass til krysset med busstopp.

– Arbeidet som er gjort der, er gjort ut fra den planen som ligger nå. Så må vi se på hva vi kan gjøre, om vi får en henvendelse, sier Jo Bernt Brønstad.