Tredje forsøk i Kongens gate 2

Nye boligplaner på Nordsia

Straxbo Eiendom har planer om å bygge seks leiligheter i Kongens gate 2 på Nordsia.

TREDJE FORSØK: Straxbo med Karsten Holm i spissen har kjøpt tomta Kongens gate 2 og har planer om å bygge seks leiligheter. Foto: Øyvind Bones

Målet er å få realisert byggeplanene i løpet av neste år.

Karsten Holm
Nyheter

– Vi har søkt om rammetillatelse til å bygge seks leiligheter og venter på svar på søknaden, sier Karsten Holm i Straxbo Eiendom.

Historisk bygg revet

Det gamle Johansen-gården, som opprinnelig var møbelsnekkeri, ble bygd i 1903. Huset i Kongens gate 2 var ett av få trehus som berget fra tyskernes bombing av Steinkjer i april 1940. I 2013 ble trehuset revet.

Brynjar Ole Svarva og Sigvard R. Magelssen sto bak de første planene på tomta etter rivingen. De ønsket å bygge et leilighetsbygg med sju leiligheter på tomta. Etter en befaring på tomta, og til naboene ovenfor det planlagte bygget, ble planene nedstemt av politikerne i hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning.

Begrunnelsen for avslaget var at nybygget ikke var innenfor reguleringsplanen, både når det gjaldt takhøyde og gjenreisningsarkitekturen.

Tilpasset søknaden

Etter det kjøpte Block Watne tomta. De rakk å få opp et skilt om leiligheter til salgs, men planene ble aldri realisert. Nå har Karsten Holm i Straxbo Eiendom kjøpt den sentrumsnære tomta.

– Vi har allerede jobbet en del med prosjektet og tilpasset bygget til gjenreisningsarkitekturen, og også tatt hensyn til tillatt høyde på nybygget. Målet er å få realisert byggeplanene i løpet av neste år, sier Karsten Holm.

Innenfor reguleringsplanen

Det bekrefter Geir Gilde i Steinkjer kommune.

– Etter noen tilpasninger er søknaden fra Straxbo innenfor gjeldende reguleringsplan. Det betyr at søknaden om rammetillatelse vil bli godkjent, vi kan ikke si nei så lenge planene er innenfor vedtatt reguleringsplan for området, sier Geir Gilde, som er enhetsleder for byggesak og oppmåling i Steinkjer kommune.

Han legger til at søknaden også er sendt på høring til Statens vegvesen.

– Det gjelder en adkomstveg til det planlagte bygget, sier enhetsleder Geir Gilde.