Slik skal Steinkjer rigges som administrasjonsby

Stort spleiselag skal utvikle og sikre Steinkjers rolle som administrasjonssted i nye Trøndelag.

STORT PROSJEKT: 9,5 millioner kroner skal de neste tre årene brukes for å styrke og utvikle Steinkjer som administrasjonsby. Flyfoto: Johan Arnt Nesgård/Trønder-Avisa Foto: Johan Arnt Nesgård

PROSJEKTGRUPPE: Denne gjengen skal lede det treårige prosjektet med å styrke og utvikle Steinkjer som administrasjonssted. Fra venstre rundt bordet Kirsti Arntsen (Steinkjer næringsforum), Joar Nyborg (Nord universitet), Bodil Vekseth (Steinkjer næringsselskap), Grethe Waaseth (Steinkjer kommune), Anne Peggy Møller Schiefloe (JobbINT), Kari Aarnes (Steinkjer kommune), Anne Haga (Visit Innherred) og prosjektleder Susanne Bratli (Steinkjer kommune). Foto: Tore Vikan

Nyheter

Fra 1. januar 2018 blir Trøndelag samlet til ett fylke, og Steinkjer skal være administrasjonssted både for fylkeskommunen, Fylkesmannen og Nav. I den forbindelse har fylkesrådet gått sammen med kommunen, Nord universitet, Steinkjer næringsforum, Steinkjer næringsselskap og Visit Innherred i et spleiselag på 9,5 millioner kroner for å styrke administrasjonsbyen Steinkjer.

– Steinkjer får en nøkkelrolle i Trøndelag som hovedsete for både fylkeskommunen og Fylkesmannen. Det er derfor viktig å sikre byen som admin- istrasjonsstedet i regionen og bedre grunnlaget for næringsutvikling, uttalte fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik i en pressemelding forrige uke.

9,5 millioner

Tirsdag denne uka gjorde fylkesrådet vedtak om å gi 3.150.000 kroner til prosjektet. De resterende 6,4 millionene skal komme fra de andre deltakerne i spleiselaget.

Rådgiver Susanne Bratli i Steinkjer kommune skal lede prosjektet, og hun og prosjektgruppa er allerede godt i gang.

– Egentlig startet dette arbeidet for to år siden, da vi i samarbeid med Fylkesmannen begynte med ulike utredninger og planer rundt Steinkjer som administrasjonssted. Flere av prosjektene knyttet til dette er allerede godt i gang, slik som innovasjonscampusen på Nord universitet, helse- og beredskapshuset og det planlagte kulturkvartalet. Det at vi begynte å jobbe med dette og snakke om det, har ført til at det nå etter hvert blir realisert, sier Bratli.

Ta vekk unnskyldninger

Hun sier et av hovedmålene med det kommende treårsprosjektet er å ta vekk eventuelle unnskyldninger for å frata Steinkjer funksjoner på et senere tidspunkt.

– Selv om Steinkjer nå har fått en rekke nye administrasjonsoppgaver, er det ingen selvfølge at de blir værende i framtida. Det er sterke krefter som trekker i andre retninger, så vi skal være proaktive og ta en aktiv rolle som adminstrasjonsby, slik at vi rigger Steinkjer som et attraktivt sted som kan tilby det som trengs og beholder oppgavene her.

Bratli jobber tett med ordfører Bjørn Arild Gram i denne prosessen.

– En viktig del av arbeidet er å ha kontakt og dialog med offentlige etater, for å ha oversikt over hvilke behov de har. Det handler blant annet om servicetilbud som overnatting og konferanselokaler, og om å ha lokaler som kan huse ulike etater.

Et strategisk grep i den sammenheng, var kjøpet av O2-huset og tomta rundt, da vi vet at flere ønsker å være nært jernbanen, sier hun.

Ringvirkninger

I tillegg til å serve de ulike etatene som skal ha tilhold i Steinkjer, skal prosjektet også jobbe med å hente ut ringvirkninger.

– Det er utvilsomt mulig å få ut ytterligere positive effekter, sier Bratli og nevner blant annet følgende:

* Samarbeid med Steinkjer næringsforum og gårdeierene om å utvikle sentrum.

* Samarbeid med Nord universitet og studentorganisasjonene for å utvikle Steinkjer til en enda bedre og mer synlig studentby.

* Samarbeid med JobbINT for å styrke rekrutteringen av kompetent arbeidskraft.

* Mulighetsstudie for å utvikle attraktive byrom, blant annet gjennom videre utvikling av torget, Rismelen og andre parkanlegg.

* Løfte fram gjenreisningsbyen Steinkjer i samarbeid med Riksantikvaren.

* Jobbe for å få på plass en kommunal arrangementskoordinator, som skal bidra til å få enda flere arrangement til byen.

– Det er et veldig spennende prosjekt, og artig å jobbe med, for alle er så positive. Men det er bare å stå på, for fylkessammenslåingen er nært forestående, sier Susanne Bratli.

Formannskapet i Steinkjer fungerer som styringsgruppe for prosjektet, og selve prosjektgruppa som ledes av Bratli, har medlemmer fra alle samarbeidspartnerne.